et nettverk av utstyrsbibliotek som støtter alle i et samfunn